Úvod / Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže
o poukázku na startovné na Pražský Mezinárodní maraton 2024

(dále jako „Pravidla“) 

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Pořadatelem soutěže je Distrimed s. r. o. se sídlem Havlíčkova 190/12, Český Těšín, PSČ 737 01, IČO 273 70 046, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložce číslo 29497.

 

Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: info@revvi.cz 

 

 1. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže o 1 startovné na Pražský Mezinárodní maraton 2024, kterou. Soutěž organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

 

 1. Pořadatel tímto prohlašuje, že: 

 • soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook / Instagram a nijak s ní nesouvisí;

 • společnosti Facebook / Instagram vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.

 

B. PODMÍNKY ÚČASTI

 1. Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

 • věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 15 let;

 • soutěžící musí mít při účasti v soutěži osobní profil na sociální síti Instagram;

 • dodržování podmínek sítě Instagram po celou dobu trvání soutěže.

 

 1. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.

 

 1. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.

 

C. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

 1. Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání: 

 1. Sledujte naši stránku (@revvicz).

 2. V komentářích označte svého běžeckého kamaráda.

 3. Počet komentářů není omezen​.

 

 1. Soutěžící se soutěže může zúčastnit od zveřejnění příspěvku o konání soutěže do 26.4.2024 do 14:00 hod. Výherce pořadatel vyhlásí 26.4.2024 v 16:00 v příběhu na instagramovém a facebookovém profilu pořadatele (výherce bude v příběhu označen).

 

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:

 • o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo

 • nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo

 • v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.

 

 1. Soutěž má 2 výherce, každý z nich získá tuto výhru: startovné na Pražský Mezinárodní maraton 2024. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.

 

 1. Výherci soutěže budou vylosováni náhodně pomocí aplikace Rafi – Giveaway for Instagram.
   

 2. Po vyhlášení výherců tento výherce kontaktuje pořadatele takto:
  napíše mu do zprávy Instagramu a sdělí mu údaje potřebné pro předání výhry. Pokud se výherce pořadateli tímto způsobem nepřihlásí ani do 5 dní od vyhlášení výsledků soutěže, provede pořadatel do 3 dní novýé výběr/losování výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce.

 

 1. Pokud výherce výhru odmítne, provede pořadatel do 3 dní novýé výběr/losování výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce.

 

 1. Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. 

 

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.

 

D. OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA

 1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra. 

 

 1. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:

 • pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti Instagram.

 • pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;

 • právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);

 • pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);

 • pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžících předat pouze smluvním partnerům, kteří s ním spolupracují na soutěži, případně smluvním partnerům, kteří pro pořadatele zajišťují marketingové, IT, účetní a právní služby;

 • soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.

 

Kontaktní údaje osoby, která je u pořadatele odpovědná za ochranu osobních údajů (zaměstnanec, pověřenec pro ochranu osobních údajů): 

Andrea Žyłová, e-mail: zylova@distrimed.cz

 

 1. V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.

Realizuje Používáme e-shop oXyShop X5 od společnosti oXy Online s.r.o.