Úvod / Dezinfekce a hygiena
Sekusept plus 2l

Sekusept plus 2l

Kapalný koncentrovaný dezinfekční prostředek
Žádné hodnocení. Kód: ECO3045570
Výrobce: Ecolab HygieneEcolab Hygiene
Dostupnost: Skladem – ihned k expedici
1.539 Kč , plus doprava

Kapalný koncentrovaný dezinfekční prostředek určený k dezinfekci a čištění nástrojů z kovu, skla a plastů, anesteziologického příslušenství apod. a
k uchovávání podávek.

Výhody pro uživatele:

 • účinný proti bakteriím (včetně TBC), mikroskopickým kvasinkovitým i vláknitým houbám a některým virům (včetně HBV a HIV)
 • široké spektrum účinnosti při krátké expozici
 • neobsahuje aldehydy. KAS ani fenoly, antimikrobiální účinek je zajištěn obsahem glukoprotaminu
 • příjemná nedráždivá vůně
 • velmi dobrý čistící účinek
 • vhodný do ultrazvukových lázní
 • nemá agresivní účinky vůči materiálům čištěných nástrojů, obsahuje inhibitor koroze

Složení: Antimikrobiální účinné látky, neinogenní tenzidy, komplexotvorné látky, které zvyšují rozpouštěcí a čistící schopnost, inhibitor koroze, barvivo, parfém

 

Obsah účinných látek ve 100 g Sekuseptu plus: 

 • 25,0 g glukoprotaminu


Pokyny pro použití:

 • před použitím zředit na vhodnou koncentraci studenou vodou
 • nepřidávat jiný čistící ani dezinfekční prostředek
 • použité nástroje vložit do připraveného roztoku Sekuseptu plus, přičemž je třeba dbát na jejích dokonalé ponoření
 • po předepsané expozici předměty z roztoku vyjmout a opláchnout vodou
 • roztok pro dezinfekcí se připravuje denně čerstvý, nepoužitý naředěný roztok lze uchovávat v uzavřené nádobě max. 14 dní
 • uchovat v původním obalu, při teplotách 0°C až +25°C
 • výměna konzervačního roztoku pro podávky dle vyhlášky č. 306/2012 Sb. maximálně po 24 hodinách

                              

NEBEZPEČÍ

Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování.

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Vysoce toxický pro vodní organismy.

 

PREVENCE

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu.

 

OPATŘENÍ

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

 

Používejte přípravek bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Specifikace
Hmotnost 2.15 kg
Recenze produktu

Napište recenzi! Jak sbíráme recenze
Nikdo ještě nenapsal recenzi tohoto zboží.
Dotaz na produkt
 *
 *
 *
 *
Prosím vyplňte všechna pole označená *.

Realizuje Používáme e-shop oXyShop X5 od společnosti oXy Online s.r.o.